Nedamet Dergisi Bildirisi

Nedamet Dergisi Bildirisi

NEDAMET BİLDİRİSİ

OĞUZHAN GÜNEŞ 


Hamd Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
O Rahmân ve Rahîmdir. Din gününün
sahibidir.


Salat ve selam Allah’ın Resulü Muhammed
Mustafa (s.a.v)’nın ve O’nun Âlinin, Ashabının
ve Ehl-i Beyti’nin üzerine olsun.


Pişmanız!


Bunca yıl maneviyatımıza ve mukaddesatımıza
hücum eden aktör ve faktörlere sessiz
kalmış olmanın mahcubiyet ve nedameti
ile kuşandık kalemlerimizi. “İman ve şuur”
düsturunu unutmuş, amelde ve ilimde geri
kalmış olmanın buhranıyla sendeleyen zihinlerimizin,
köhnemiş kabiliyetini aksiyoner
hale getirmek ümidi ve inancı ile çıkıyoruz
yola.


Neslimizin kültürel kodlarına uyum teşkil
etmeyen, devşirme idealler ile bu milletin
bakiyesinde mevcut olan “hiperaktiflik”
mefhumunu maneviyattan uzak meselelerle
oyalayan oryantalist, darwinist, feminist,
sosyalist, marksist, faşist, siyonist ve
İslam’a maddi-manevi savaş açan tüm vandalist
düşüncelerden arındırma niyetimizin
başına “İlâ-i Kelimetullah” davasını iliştiriyor
ve harekete geçiyoruz.


İslam şuuruna, Ehl-i Sünnet itikadına, Ümmet
bilincine ve mukaddesat mevcudiyetine
savaş açan tüm ideallere, düşüncelere,
ekollere ve hepsinden öte; cehalete fikri bir
savaş ilan ediyoruz.


İslam’ın vatanperver ve idealist gençleriyle
bölüşecek satırlarımız var. “Fikir çürüdü, iş
lazım” reçetesini, aksiyon eczanesine sunmak
ve üzerimize çökmüş olan atalet zehrini
bertaraf etme gayretine girişmek mecburiyetindeyiz.
Bu mecburiyeti, fikir zemininde, sanat perspektifinde
ve ilim mertebesinde; müeyyidesi
ne olursa olsun, güdeceğiz. Zira biliyoruz
ki; Allah korkakları sevmez.


Yalnız O’na kulluk eder, yalnız O’ndan yardım
dileriz.

NEDAMET DERGİSİ

NEDAMETİMİZ

 


BİZİ SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN